เปิดร่างแก้ รธน. ฉบับพรรครัฐบาล ส.ส.ร. กว่า 50 คน มาจาก การสรรหา!

เปิดร่างแก้ รธน. ฉบับพรรครัฐบาล ส.ส.ร. กว่า 50 คน มาจาก การสรรหา!

เปิดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับพรรคร่วมรัฐบาล สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ กว่า 50 คน มาจาก การสรรหา ส่วนอีก 150 คน มาจากการเลือกตั้ง จุดต่างร่างพรรคเพื่อไทย

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. มีการเผยแพร่ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคร่วมรัฐบาล เนื้อหารายละเอียด ยึดหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งองค์ประกอบของ ส.ส.ร.มีข้อยุติว่ามาจากการเลือกตั้งโดยตรง 150 คน และมาจากการเลือกของ ส.ส. 10 คน และมาจากการเลือกของ ส.ว. 10 คน

และมาจากการเลือกของที่ประชุมอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน รัฐศาสตร์ และประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 20 คน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วม จำนวน 10 คน โดยกระบวนการในการดำเนินการเลือกกันเอง ซึ่งจุดนี้เอง ทำให้มีความแตกต่างจากร่าง รธน.ของพรรคเพื่อไทย ที่ให้ ส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้งโดยทั้งหมด ของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 200 คน

โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ส่วนกระบวนการที่จะให้มีการดำเนินการ เมื่อมีการจัดตั้ง ส.ส.ร.แล้วให้มีการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน และหลังจากนั้นเสนอให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ ก็จะต้องทำประชามติ ทั้งหมดนี้คือหลักการของร่างรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับร่างรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้าน แต่แตกต่างกันในรายละเอียดที่เพิ่มองค์ประกอบของ ส.ส.ร.เข้ามาขอทุกฝ่ายต้องร่วมมือ

ที่มา : www.khaosod.co.th

ติดตาม  ข่าวล่าสุด ได้ที่เว็บไซต์  www.sanookgossip.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *