มีมติแล้ว จ่ายชดเชยคนละแสน หลังเลิกจ้างฟ้าผ่า 961 พนักงานสกสค.

มีมติแล้ว จ่ายชดเชยคนละแสน หลังเลิกจ้างฟ้าผ่า 961 พนักงานสกสค.

มีมติแล้ว จ่ายชดเชยคนละแสน หลังเลิกจ้างฟ้าผ่า 961 พนักงานสกสค. ที่ประชุมคณกรรมการองค์การค้าของสกสค.ให้บรรเทาความเดือดร้อน

 

 

จากกรณีมีคำสั่งขององค์การค้าของสกสค. เรื่องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของสกสค. 961 คน โดยให้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด ตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2563 เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

สำหรับความคืบหน้า เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ข่าวล่าสุด นายอดุลย์ บุสสา ผอ.องค์การค้าของสกสค. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณกรรมการองค์การค้าของสกสค. มีมติให้จ่ายเงินบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ถูกเลิกจ้างทุกคนรายละ 1 แสนบาท ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

จากนั้น ประชาสัมพันธ์ อค. เผยแพร่รายละเอียดของการรับเงินเยียวยาว่า “องค์การค้าฯ พร้อมจ่าย 100,000 บาท วันนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นเอกสารและเขียนคำร้องได้ที่สำนักบริหารการเงินและบัญชี โดยแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นเอกสาร เพื่อรับเงินชดเชยเบื้องต้น 100,000 บาท จากการจ่ายเป็นเช็ค เป็นการโอนเข้าบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวล่าสุด ได้ที่เว็บไซต์ www.sanookgossip.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *