ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามก่อสร้าง-ดัดแปลงอาคาร รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามก่อสร้าง-ดัดแปลงอาคาร รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวง ห้ามก่อสร้าง-ดัดแปลงอาคาร พื้นที่รอบ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

วันที่ 10 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครพ.ศ.2563

ซึ่งเหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้เนื่องจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในบริเวณโดยรอบของอนุสรณ์สถานดังกล่าว ข่าวล่าสุด

สมควรห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่แขวงพญาไทแขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร

เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัยการผังเมืองการสถาปัตยกรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ที่มา : www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวล่าสุด ได้ที่เว็บไซต์  www.sanookgossip.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *