บิ๊กป้อม นั่งฮ.ตรวจผักตบลุ่มน้ำภาคกลาง สั่งเร่งกำจัดอีกกว่า 2 แสนตัน

บิ๊กป้อม นั่งฮ.ตรวจผักตบลุ่มน้ำภาคกลาง สั่งเร่งกำจัดอีกกว่า 2 แสนตัน

บิ๊กป้อม นั่งฮ.ตรวจผักตบลุ่มน้ำภาคกลาง คลองหกวา คลองสอง คลองสาม คลองรังสิตประยูรศักดิ์ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย สั่งเร่งกำจัดอีกกว่า 2 แสนตัน

 

 

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ข่าวล่าสุด ที่กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก (บางเขน) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากกองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก ตรวจติดตามเส้นทางการไหลของผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มน้ำภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ คลองหกวา คลองสอง คลองสาม คลองรังสิตประยูรศักดิ์ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย บริเวณประตูระบายน้ำผักไห่และแม่น้ำท่าจีน บริเวณประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อยมาจนถึงบริเวณหน้าวัดบางช้างเหนือ จังหวัดนครปฐม

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำของประเทศ เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขเป็นอย่างยิ่ง และได้ติดตามผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางน้ำในการคมนาคม ขนส่งเป็นประจำ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน

 

 

จากการประชุมเมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ 4 หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ที่มีการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำเชื่อมโยง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยใช้รายงานการสำรวจผักตบชวาของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเห็นภาพปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และได้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้

วันนี้จึงได้ใช้เฮลิคอปเตอร์บินสํารวจสถานการณ์ผักตบชวสพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางตอนล่าง ซึ่งจากการบินสำรวจพบว่ายังมีหลายจุดที่มีผักตบชวาสะสมอยู่ปริมาณมาก ราว 2 แสนกว่าตัน และกำจัดไปแล้วกว่า 2 แสนตันเช่นกัน ส่วนการกำจัดให้หมดไปถาวรยังอยู่ระหว่างการทดลองสารเคมี และบางส่วนก็นำไปทำเครื่องจักสาน จากนี้ก็ต้องเร่งมือกําจัดผักตบชวาให้ทันก่อนที่น้ำเหนือจะไหลหลากลงมาในช่วงเดือนกรกฎาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวล่าสุด ได้ที่เว็บไซต์ www.sanookgossip.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *