คลัง ปิดโครงการแจกเงิน 17 พ.ค. พบลงทะเบียนไม่สำเร็จถึง 1 ล้านคน

คลัง ปิดโครงการแจกเงิน 17 พ.ค. พบลงทะเบียนไม่สำเร็จมากถึง 1 ล้านคน ทั้งข้อมูลบัตรประชาชนผิด รมว.คลังสั่งการให้ไปดูแล ยันมีข้อมูลทั้งหมดแล้ว เมื่อวันที่ 7 พ.ค. บรรยากาศผู้เดินทางมาร้องเรียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท…