ด่วน! คมนาคม ตั้งกรรมการสอบทุจริตการบินไทย อดีต น.1 นั่งหัวหน้าชุด

ด่วน! คมนาคม ตั้งกรรมการสอบทุจริตการบินไทย อดีต น.1 นั่งหัวหน้าชุด

ด่วน! คมนาคม ตั้งกรรมการสอบทุจริตการบินไทย อดีต น.1 นั่งหัวหน้าชุด

 

ถาวร เสนเนียม ลงนาม ตั้งคณะทำงานสอบทุจริตการบินไทย พล.ต.ท.ชาญเทพอดีต น.1 นั่งหัวหน้าชุด ลั่น 150 วันรู้ผล

นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ซึ่งกำกับดูแลบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ตนได้ลงนามคำสั่งกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 179/2563 เรื่อง “แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารงานกิจการของบริษัทและปัญหาการทุจริต บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชา) ซึ่งทำให้ประสบภาวะขาดทุน” มีเนื้อหาหลักว่า

นับตั้งแต่ตนเข้ากำกับดูแลการบินไทย ได้ตรวจสอบพบภาวะขาดทุนของบริษัทย้อนหลัง 3 ปีต่อเนื่อง คือ ปี 2560 ขาดทุน 2,107 ล้านบาท, ปี 2561 ขาดทุน 11,625 ล้านบาท และ ปี 2562 ขาดทุน 12,042 ล้านบาท จึงมีความกังวลในฐานะผู้กำกับดูแลและได้มีการหารือ มอบนโยบายและพบปะ พูดคุย รับฟังปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมากกว่า 20 ครั้ง

รวมถึงการขอทราบและให้รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแผนการจัดหาเครื่องบินระยะที่ 2 จำนวน 38 ลำ แนวทางการบริหารจัดการของบริษัท การแก้ไขปัญหาการจำหน่ายตั๋วโดยสารผ่านตัวแทน (Agent) การแก้ไขปัญหาการทุจริตในบริษัท รวมถึงการขอรับฟังมาตรการ แนวทาง และแผนรองรับการบริหารจัดการบริษัทในช่วงวิฤติโควิด-19 แผนฟื้นฟูบริษัทจากประธานบอร์ดบริษัทและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) ของบริษัท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ประกอบการการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงของพนักงานบริษัท อดีตพนักงานบริษัท และนักวิชาการผู้มีความรู้ความเข้าใจในบริษัทจำนวนมากทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อการนำเสนอ จัดส่งข้อมูล เอกสารหลักฐานที่ไม่เคยพบเห็นหรือปรากฎมาก่อน

ตนจึงได้มีการแต่งตั้งและมอบหมายคณะที่ปรึกษา คณะทำงาน บุคคลทำหน้าที่เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงาน รายงาน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงาน การแก้ไขปัญหา เพื่อกำหนดเป็นนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่ตนได้รับมอบหมาย โดยให้ช่วยติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานในกำกับดูแลอีกทางหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาคณะทำงานได้เข้าตรวจสอบกระบวนการกำหนดราคาตั๋วโดยสาร การจำหน่ายตั๋วโดยสาร การตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหาร และการเชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาระยะหนึ่งแล้ว ข่าวล่าสุด

นายถาวรกล่าวต่อว่า แต่เนื่องจากการบินไทยเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีโครงสร้างองค์กรและการทำงานที่ซับซ้อน มีวงเงินหมุนเวียนวันละหลายร้อยล้านบาท มีรายได้ปีละกว่า 2 แสนล้านบาท และมีบุคลากรเกินกว่า 20,000 คน ที่ปฏิบัติงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้การตรวจสอบติดตามการบริหารงานกิจการของบริษัท ปัญหาการทุจริตในองค์กรยากแท้ที่คนจำนวนเพียงไม่กี่คนจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และได้ผลสรุปอย่างรอบด้าน ครอบคลุม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของการบินไทยได้อย่างแท้จริง

ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลการบินไทยของตนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และได้ข้อมูลที่แน่ชัด ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนที่ทำให้บริษัทประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาหลายปีว่า สาเหตุที่สำคัญมาจากปัญหา ข้อเท็จจริง และข้อมูลหลักฐานใด หน่วยธุรกิจใด หรือมีบุคคลใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้าง

โดยมีหัวข้อหลักในการตรวจสอบข้อเท็จจริง คือ การบริหารงานกิจการของบริษัทและปัญหาการทุจริตในบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการของบริษัท และการแก้ไขปัญหาภาวะการทุจริตการบินไทย ซึ่ทำให้ประสบภาวะขาดทุน โดยมีองค์ประกอบคณะทำงานจำนวน 33 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการชุดดังกล่าว มาจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สันติบาล กองปราบปราม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น โดยมี พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

 

 

ที่มา:  www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวล่าสุด ได้ที่เว็บไซต์  www.sanookgossip.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *